Opublikowano normę ISO 14001:2015
18 września 2015 (08:09)

15 września 2015 r. została wydana norma ISO 14001:2015 stanowiąca wymagania dla systemu zarządzania środowiskowego.

Wszystkie organizacje posiadające certyfikat zgodności z normą ISO 14001:2004 mogą rozpocząć proces wprowadzania wymaganych zmian w systemie.
Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. zarządzania środowiskowego, przywództwa, ochrony środowiska, komunikacji, dokumentacji.

W naszej ofercie znajdą Państwo audyty stanu zerowego na zgodność z nową normą oraz szkolenia, pozwalające naszym Klientom na skuteczną zmianę i doskonalenie swojego systemu zarządzania.

więcej >>
Nowa norma ISO 9001:2015
07 września 2015 (11:39)

W lipcu 2015 opublikowano końcowy projekt Normy Międzynarodowej ISO - FDIS. Zgodnie z wytycznymi ISO do projektu normy o tym statusie mogą być wprowadzone jedynie zmiany edycyjne stąd można być pewnym, że wszystkie wymagania wskazane w FDIS zostaną ujęte w nowej rewizji normy [planowanej do publikacji we wrześniu lub październiku 2015].

W naszej ofercie znajdą Państwo audyty stanu zerowego systemu zarządzania jakością pozwalające ocenić zakres zmian niezbędnych do implementacji zidentyfikowanych na podstawie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz szkolenia dotyczące zmian w tych standardach pozwalające organizacji na skuteczną zmianę i doskonalenie swojego systemu zarządzania.

więcej >>